Ara:

KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR

DAVET

 

Değerli Bilim İnsanları,

28-29 KASIM 2021 tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Hilton Hotel‘de gerçekleştirilecek olan Kongremiz’de sizlerle yeniden bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyacağız. Altıncı kez gerçekleştirilecek olan Kongremiz; ekonomi, tarım, ticaret, hukuk, finans, kalkınma iddaa, kumar, bahis, casino alanında slot oyunları ve blackjack , işletme, politika gibi çeşitli sektörlerde güncel ve çok yönlü konuları kapsayacaktır. Kongre’de özellikle iktisat, işletme, uluslararası politika ve ilişkiler, ticaret hukuku, tarım işletmeciliği, tarım politikaları, tarımsal yayım ve iletişim, kırsal kalkınma, örgütlenme, üretim ekonomisi, girişimcilik, iklim değişikliği ve çevre ekonomisi konuları üzerinde durulacaktır. Belirtilen konu başlıklarında, güncel ve gündeme dair sorun ve konu alanlarının ele alınması, küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirilmesi, bilim insanları arasında kültür alışverişlerinin yapılması, işbirliklerinin oluşturulması ve sorunlara çözüm geliştirmesine öncülük edecek projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu Kongre, önceden ikincisi düzenlenen buluşma sonrası oluşan ve artan talep nedeniyle erkene alınan üçüncü buluşmadır ve bu yönüyle hazırlık çalışmaları öne alınmıştır. Ekonomi, evrensel bir bilimdir ve küresel süreçte tüm ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 21. yüzyılda ekonomi içinde sektörel gelişmeler ve hayatın devamlılığın sağlayan hizmetler yanında tarım ve sanayii sektörü, gelişim ve değişim sürecini yaşamaktadır. Diğer yandan bu süreçte toplumsal gelişim devam etmekte beslenme, barınma, giyinme kısacası yaşam, sektörel etkinliklerle nitelikli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle günümüz teknolojisinden yararlanılarak farklı ölçeklerde yatırımlar ve farklı kaynaklı yaptırımlar uygulanmakta, sektörlere özgülenmiş çalışmalar ve politikalar, stratejik bakış ve yönelim açısıyla sürdürülmektedir. Ortaya çıkan sorunların günümüzde izlenilen politikalarla ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmaların yetersizliği ve karşılaşılan aksaklıklar, sektörel gelişmeyi olumsuz etkileyerek, planlı ekonomik yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu Kongre’de tarım, hizmet ve endüstri yönetimi gibi birçok alanda bilimsel yazına katkı sağlamış, bilgi birikimi ile bu alanlara ışık tutan bilim insanlarının aramızda olması beklenmektedir. Bu hedefle Kongre’nin sorunlara çözüm getirmesi amaçlanmaktadır. Farklı disiplinlerde sorunların belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve uygulayıcılara sunulması son derece önemlidir. Bu alanda çalışmalarda bulunan tüm katılımcıları Kongremize davet ediyor, ülkemiz ve dünya ekonomileri ve insanları için çalışmaların faydalı olmasını diliyoruz.

 

KATILIMCILARA YÖNELİK DUYURUDUR: Kongremizde sözel olarak ve seçici bilim kurulu tarafından seçilecek olan bildiriler “ISBN NUMARALI BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMÜ” ve “BİLİMSEL EDİTÖR” yönetiminde ONLİNE PDF şeklinde basılacaktır.

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Kongre Başkanı