Ara:

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Michael KUYUCU

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Alper ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Hacı Arif TUNCEZ