KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

  

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Alper ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Hacı Arif TUNCEZ

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Perihan ABAY