KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

  

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Alper SAĞLIK

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Alper ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Havva KAÇAN SOFTA

Dr. Öğr. Üyesi. Hacı Arif TUNCEZ

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

 

EDİTÖRLER VE SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS