BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Necla YAŞAR, Ali Serdar YÜCEL
1- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0' A YÖNELİK TUTUMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSITESI ÖRNEĞI)

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER