BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Burcu KAVUKCU, Erkut AKKARTAL
1- EVALUATION OF COMMON PRINCIPLES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

  Özet  
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN, Berivan TATAR, Cansu GÖKMEN KÖKSAL, Nilşah CAVDAR AKSOY
2- HOW DO CUSTOMERS BECOME A CITIZEN OF A BRAND? THE POWER OF EXPERIENCE AND LOVE

  Özet  
Gülşah ŞİŞMAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN
3- İŞVEREN MARKALAMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ: BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
Havva ARABACI
4- DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

  Özet  
Hayrettin UZUNOĞLU
5- FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI

  Özet  
Mehmet Ali POLAT
6- PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ERTKİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

  Özet  
Mihalis (Michael) KUYUCU
7- DİJITAL MÜZİK PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI UYGULAMALARI

  Özet  
Tuğba GÜLEN, Sema POYRAZ CAN
8- CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE OLDENBURG RAPORU’NUN ROLÜ

  Özet  
Şeref DEMİR
9- TMS/TFRS'DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME VE VERGİSEL DEĞERLEME FARKLILIKLAR

  Özet  
Şeref DEMİR
10- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER