BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ
1- CRITIC TABANLI MAUT YÖNTEMİ ILE ÖLÇEK BAZINDA FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: TEKSTIL SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA

  Özet  
Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ
2- ENTROPİ TABANLI TOPSİS YÖNTEMI ILE FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: MOBILYA VE AĞAÇ İŞLERI SEKTÖRLERINDE BIR UYGULAMA

  Özet  
Arafat USEINI, Aybeyan SELİMİ
3- IMPORTANCE OF VOCABULARY TEACHING IN ELT TO PROMOTE STUDENTS ON VOCABULARY GROWTH

  Özet  
Arif SEMERCİ
4- TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETICILERIN BAKIŞ AÇISI: ÇANAKKALE ILI KANOLA ÜRETICILERI ÖRNEĞI

  Özet  
Arif SEMERCİ, Bengü EVEREST
5- TÜRKIYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: ÇANAKKALE İLİ ÇELTİK ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Aykut PAJO
6- KIRKLARELİ FESTİVAL ALANI DESTİNASYONU İÇİN BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: DEMİRYOLU BİSİKLETİ (RAILBIKE) TURLARI

  Özet  
Burak GÜRİŞ, Gülşah SEDEFOĞLU
7- İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU?

  Özet  
Burçay Yaşar AKÇALI
8- BIST BANKACILIK ENDEKSİ İLE BIST 100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON TESTİ İLE ANALİZİ

  Özet  
Ebru Tekin BİLBİL
9- KENTSEL MEKAN VE KENTSEL ORTAMIN OLUŞUMU: İSTANBUL MARTI PROJESİ ÖRNEĞI

  Özet  
Ezgi MANSUROĞLU, Gönül KAYA ÖZBAĞ
10- KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Gönül KAYA ÖZBAĞ, Ezgi MANSUROĞLU
11- CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PORT SECTOR; AN ANALYSIS OF PORTS’ WEBSITES

  Özet  
Hakan ÖNDES
12- BRİCS-T’DE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN CO2 EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI

  Özet  
Hakan ÖNDES
13- GENÇ İŞSİZLİK, EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

  Özet  
Havva AKBAŞ, Selçuk Burak HAŞILOĞLU
14- E-HİZMET KALİTE ALGISI DIŞA DÖNÜKLÜK BOYUTUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ?

  Özet  
Havva ARABACI, Gülizar ASLAN
15- GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ SERMAYE GİRİŞLERİ VE ETKİLERİ

  Özet  
Havva ARABACI, Gülizar ASLAN
16- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK

  Özet  
Hüseyin GÜVENOĞLU, Musa BAYIR
17- BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

  Özet  
Mehmet ÖZER, Alper ÖZER
18- BENLİK UYUM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE MARKAYA BAĞLANMANIN ÖNCÜLLERİ VE BAĞLANMA-SADAKAT İLİŞKİSİ

  Özet  
Melda HAŞILOĞLU, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK
19- TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS, Giray SAYNUR DERMAN
20- FORECAST TAHMİN MODELİ İLE MEDYA YATIRIMLARI ANALİZİ

  Özet  
Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO
21- BAYANLARIN ALIŞVERİŞ MEKANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO, Mustafa Uğur BÜYÜKİŞCAN
22- GAYRIMENKUL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Musa BAYIR, Hüseyin GÜVENOĞLU
23- SERVET ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ

  Özet  
Mustafa TORUN, Meral ÇABAŞ
24- 2010 SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASININ ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mustafa TORUN, Meral ÇABAŞ
25- DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ SOFİSTİKE ÜRÜN ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
26- TÜRKİYE AÇISINDAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE BIST 100 ENDEKS DEĞERLERİ VE MERRYL LYNCH TAHVİL FAİZ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Pelin EREN, Harun EREN
27- İŞLETMELERDE YÖNETİCİ SEÇME VE TERFİ SÜRECİNDE YETKİNLİK BELİRLEME ARACI OLARAK YAZI ANALİZİ TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sezen GÜNGÖR
28- KARAR VERMEDE GELENEKSEL EKONOMİ TEORİLERİNE TERS DÜŞEN SONUÇLAR: DİKTATÖR OYUNU

  Özet  
Sezen GÜNGÖR
29- OLUMLAMA YÖNTEMİ İLE RİSK ALGISININ DEĞİŞEBİLİRLİĞİ: KAZANÇ ALANINDA RİSKE ILIMLI BAKIŞ

  Özet  
Sibel TAN, Özge EKİNCİ
30- ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA

  Özet  
Tunahan TAYAR, Melike METERELLİYOZ KUYZU
31- İNOVASYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE OPTİMAL İNOVASYON PORTFÖY YAPILANMASI

  Özet  
Umut AKDUĞAN
32- TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YARDIMLARI İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR MU?

  Özet  
Yağmur AKARSU, Nur DİLBAZ ALACAHAN
33- OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Pınar ÖZKAN
34- EFQM TOPLUM ALGISI ANKETİ ILE BIR SAĞLIK KURULUŞU IÇIN ÖNERILER

  Özet  
İsmail KİTAPCI
35- PIERRE BOURDIEU’NUN İKTİSAT SOSYOLOJİSİNE KATKILARI: HABİTUS, ALAN VE SERMAYE KAVRAMLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
İsmail KİTAPCI
36- ‘DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM’DAN ‘TÜKETİYORUM ÖYLEYSE VARIM’A TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE NARSİSİZM: İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Özge DİNÇER, Alper ÖZER
37- KOLEKTİF BENLİK SAYGISININ GÖSTERİŞ AMAÇLI TÜKETİM VE MODA İLGİLENİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN, Sibel TAN
38- TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER