BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet BAŞALP , Sadi UZUNOĞLU
1- İNOVATİF KOBİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE PAZARLAMA MERKEZİ TEKNOKENTLER’DE YER ALAN KOBİLERİN BEKLENTİLERİ

  Özet  
Burcu KAVUKCU, Erkut AKKARTAL
2- EVALUATION OF COMMON PRINCIPLES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

  Özet  
Derya BAYSAL, Nihan YARMACI, Hürriyet ÇİMEN
3- TURİZMDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KARS ÖRNEĞİ

  Özet  
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN, Berivan TATAR, Cansu GÖKMEN KÖKSAL, Nilşah CAVDAR AKSOY
4- HOW DO CUSTOMERS BECOME A CITIZEN OF A BRAND? THE POWER OF EXPERIENCE AND LOVE

  Özet  
Eda PEKAR, Erkan ÖZDEMİR
5- SES VE MÜZİĞE İLİŞKİN OLARAK İŞİTME ALGISININ OTEL MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ANALİZİ

  Özet  
Eda PEKAR, Erkan ÖZDEMİR
6- GÖRME ALGISININ MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL HİZMETİ ALAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Emine Serap KURT
7- THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE HOTEL BUSINESSES

  Özet  
Emine Serap KURT
8- EXTERNAL AUDITING IN HOTEL MANAGEMENT

  Özet  
Erdal ŞEN
9- THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT AND SELF-MANAGEMENT

  Özet  
Fatih ÇAVDAR
10- VERGİ DENETİMİ: TÜRKİYE VE JAPONYA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülşah ŞİŞMAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN
11- İŞVEREN MARKALAMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİNİN ROLÜ: BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
H. Hüseyin YILDIRIM, M. Emin AKKILIÇ, M. Selim DİKİCİ
12- DÖVİZ KURU VE FAİZ ORANININ BIST BANKA ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Hakan GÜLER
13- DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

  Özet  
Hakan GÜLER
14- TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, POLİTİKALAR VE GELİŞME OLANAKLARI

  Özet  
Hasan Hüseyin YILDIRIM, Şakir SAKARYA
15- CDS VE GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Havva ARABACI
16- DEVLETİN DIŞ BORÇLANMASININ EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

  Özet  
Hayrettin UZUNOĞLU
17- FİNANSAL ORAN ANALİZİ: BIST SINAİ ENDEKSİ UYGULAMASI

  Özet  
Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA
18- ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

  Özet  
Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA
19- İŞ GÜVENCESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSA ETKİSİ

  Özet  
ilker GÜLENÇER, Rabia Kübra TÜNEL
20- İŞLETMELERDE ENTEGRE RAPORLAMA SÜRECİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Mehmet Ali POLAT
21- PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ETKİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

  Özet  
Mehmet Emin AKKILIÇ, Mehmet Selim DİKİCİ, Hasan Hüseyin YILDIRIM
22- İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN BANKA MÜŞTERİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

  Özet  
Mehmet SARITÜRK
23- BÜROKRASİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

  Özet  
Mehmet SARITÜRK
24- GİRİŞİMCİ KAMU YÖNETİMİ

  Özet  
Mehmet selim DİKİCİ, Mehmet Emin AKKILIÇ, Hasan Hüseyin YILDIRIM
25- E-TİCARETE İLİŞKİN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

  Özet  
Mevhibe AY TÜRKMEN
26- KFG-AHP YÖNTEMİ İLE ÜRETİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR UYGULAMA

  Özet  
Mihalis (Michael) KUYUCU
27- DİJITAL MÜZİK PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI UYGULAMALARI

  Özet  
Mohamed İSSE ABDULLAHİ
28- ULUSAL KÜLTÜR VE LİDERLİK TARZLARI SOMALİ ÜZERİNDE

  Özet  
Rabia Kübra TÜNEL, İlker GÜLENÇER
29- YENİLİKÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSMAN MODELLERİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Sema POYRAZ CAN, Tuğba GÜLEN
30- İFLAS ERTELEMESİNDE DÜNDEN BUGÜNE YENİ YAPILANMA KONKORDATO MÜESSESESİ: 7101 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

  Özet  
Tuğba GÜLEN, Sema POYRAZ CAN
31- CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE OLDENBURG RAPORU’NUN ROLÜ

  Özet  
Yasemin DUMRUL
32- ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FİSHER HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR TÜRKİYE UYGULAMASI

  Özet  
Zerrin KILIÇARSLAN
33- TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNUN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN TODA YAMAMOTO TESTİ İLE ANALİZİ

  Özet  
Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ
34- BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, Gülbin Hilal TİTİZ
35- 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE VE SİYASİ PARTİLERİN BEYANNAMELERİNDE KOBİ VE GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ

  Özet  
Şeref DEMİR
36- TMS/TFRS'DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME VE VERGİSEL DEĞERLEME FARKLILIKLAR

  Özet  
Şeref DEMİR
37- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI, TEKDÜZEN HESAP PLANI VE VERGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER