BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mohamed İSSE ABDULLAHİ
ULUSAL KÜLTÜR VE LİDERLİK TARZLARI SOMALİ ÜZERİNDE
 
Bu tezin amacı, ulusal kültürün örgütsel liderlik üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu konu çok geniş ve her kültüre uyarlanmış olduğundan, bu yazı için seçilen odak Somali'dir. Ana Somali gelenekleri ve değerleri (örn. Aile, İslam), liderlik perspektifine olan etkileriyle ilgili olarak incelenmiştir. Bu tez, yalnızca Somali'de bir iş kurmayı planlayan bir girişimci için değil, aynı zamanda Somali örgütleri içindeki örgütsel liderlik rolünü yönetmek zorunda olan herkese potansiyel olarak yardımcı olabilecek birkaç Somali sosyolojik yönü hakkında da fikir vermektedir. Kapsam: Bu çalışmanın kapsamı ve amacı, liderlik gelişiminin bir veya daha fazla yönüne dâhil olan herkes için önemlidir - hem öğretim (öğrencilere) hem de (kurumsal müşterilere) tavsiye veren akademisyenler, liderleri geliştirmek için sorumlu olan iş liderleri ve yöneticiler ve en önemlisi herkes için Kendilerini geliştirmeye istekli olanlar. Liderlik gelişimi ile ilgili geniş çaplı faaliyetler göz önüne alındığında, bu çalışmanın odak noktası temel olarak Ulusal kültür ve örgütsel liderlik ilişkisi üzerinedir. Büyük belirsizlik dünyasında, ulusal kültürün ve liderlik ilişkisi araştırılması iş hayatında ve ticari açısından da çok önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, ulusal kültür ve liderlik arasındaki ilişkinin gelişimi her örgüt için temeldir diğer liderlik geliştirme faaliyetleri. Bu çalışmanın kapsamı Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik ilişkisi üzerinde durmaktayım, Somali’ye özgün liderlik tarzları ve özelliklerini, aynı zamanda bu liderliğin şekillerini ve önemini göz önüne bulundurmaya çalışmaktayım, bununla beraber ulusal kültürün etkileyen faktörlerin ve bu etki nasıl örgütsel liderliğe yansıtmakta olduğunu bulduğum kısıtlı kaynaklarla anlatmaya gayret etmekteyim. Metodoloji: Bu tez, Somali ulusal kültürü ve örgütsel liderlik tarzları arasındaki etkileşimi anlamayı amaçlamaktadır. Ulusal kültür ve örgütsel liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi anlamak için, bu olguya ilişkin gerçek durumu gerçek hayatta resmetmeliyim. Böylece, liderlerin ve işçilerin görüşlerini incelemeli, yaşadıkları deneyimleri öğrenmeli ve durumu meleklerinden anlamalıyım. Bu tezin özü, çalışmayı sayılarla sınırlandırarak araştırılamayan yaşanmış vakalarda yatmaktadır. Bu nedenle, araştırma sorularımı, cevaplandırılabildiği tek yolun nitel araştırma yoluyla olacağı şekilde nitelemek için nitel araştırmaları gerçekleştirdim. Niteliksel araştırmanın amacı, bazı fenomenleri anlamak ve bir araştırmacı bir fabrika ya da organizasyon çalışmasından bir fenomen hakkında çok şey öğrenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal, Kültür, Liderlik İlişkileri 


Keywords: