BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
TÜRKİYE AÇISINDAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE BIST 100 ENDEKS DEĞERLERİ VE MERRYL LYNCH TAHVİL FAİZ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ
 
Amaç: Bir ülkede ekonomiye duyulan güven sayesinde ekonomideki karar vericiler piyasaya nakit akışı sağlamaktadır. Bu nakit akışı ne kadar istikrarlı olursa piyasalarda o kadar sağlam ve işlerliğini kaybetmemiş olur. Piyasaya sağlanacak nakit girişler, tüketicilerin bir ülke piyasasına olan güveniyle doğru orantılıdır. Bu çalışma, 2004(2)- 2018(6) dönemini kapsayan Borsa İstanbul 100 Endeksi Kapanış Aylık ortalama değerleri ile Tüketici güven indeksi ve Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılmıştır. Metodoloji: Bu amaçla değişkenler arasında Olağan En Küçük Kareler Yöntemi ve Doğrusal Regresyon modeli uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç : Tüm parametre tahminleri negatif yönlüdür. Tüketici güven endeksi 1 birim arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi ortalama olarak 1840,32 puan düşmektedir. Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranı 1 birim arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi ortalama olarak 5922,60 puan düşmektedir. Özgün Değer: Berenberg Markets Monitor Raporu’na göre, tüm finansal ürünlerle karşılaştırıldığında, gelişmekte olan piyasalar tahvil, bono, hisse senedi gibi finansal ürünleri en ucuz olduğu bölgelerken; ABD hisse senetleri bu karşılaştırmada en pahalı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmada, modelde xu100 ve bofaml arasında bulduğumuz negatif yönlü ilişkiyi desteklemektedir. Güçlenen ABD doları ve yüksek ABD tahvil getirileri nispeten daha büyük miktarlar ile yatırım yapan büyük yatırımcıları kendine çekecektir. Bu da gelişmekte olan ülke piyasalarından var olan yatırımlarının bir kısmını çekerek veya potansiyel olarak Borsa İstanbul da işlem gören firmalara yatırım yapacakları miktarlar için yatırım fikirlerini değiştirmelerine neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güven Endeksi, Borsa, Türkiye, Doğrusal Regsresyon Modeli, Olağan En küçük Kareler Yöntemi 


Keywords: