BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya BAYSAL, Nihan YARMACI, Hürriyet ÇİMEN
TURİZMDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KARS ÖRNEĞİ
 
Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımı yaygınlaşmış özellikle sosyal medya kullanım oranı yükselmiştir. Tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal medya kullanımı önem arz etmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin kullanım sürelerinin artması sonucunda bireylerin yaptıkları aktiviteler internet aracılığı ile büyük kitlelere ulaşmaktadır. Bunlardan ilgi görenler, beğenilenler, tavsiye edilenler daha büyük kitlelere ve daha hızlı ulaşmaktadır. Turistik içeriği olan aktiviteler ise turizm hareketini tetiklemektedir. Bunlardan birisi de Kars ilinin kendisi ve doğu ekspresi ile Kars iline yapılan seyahattir. Turistik ürün ve destinasyon tercihinde sosyal medyanın belirleyici değişkenlerden olduğu bilinmektedir. 2017-2018 yılları göz önünde bulundurulduğunda Kars ilinin özellikle sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığı ile bilinirlik düzeyinin arttığı gözlenmektedir. Çalışmanın amacı, kış turizmi kapsamında Kars ilinin popüler hale gelmesinde sosyal medyanın varlığını incelemek ve belirleyici olup olmadığını araştırmaktır. Doğu ekspresi Ankara ilinden hareket ederek yaklaşık 1100 km yolun ve 24 saatin sonunda Kars iline varmaktadır. Yerleşim yerlerinden uzak, dar vadilerden ağır ağır giden tren içinde yeme içme imkanları ile ve yataklı vagonlarında uyku deneyimi ile turistlere çekici gelmektedir. Özellikle kış aylarında tercih edilen seyahat manzara açısından da doyurucudur. Seyahatin sonunda birçok romana konu olmuş ihtişamlı kente ulaşmak ve bu kenti tanımakta bu seyahati daha cazip hale getirmektedir. Araştırmada sosyal medya araçlarından instegram, youtube, kişisel blog, facebook ve tiwiter başta olmak üzere Kars iline yönelik paylaşımlar incelenmiştir. Bu paylaşımların sayısı ve takipçi sayılarından yola çıkarak ile yönelik turizm talebinin artığı gözlenmiştir. Bu durumda sosyal medyanın turizm hareketinin artmasına neden olduğu görülmüştür. Buradan hareketle bir destinasyonun turizm talebinin arması için yöreye özgün değerlerin sosyal medyada yer alması yararlı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Etkisi, Kış Turizmi, Kars, Kars Turizmi 


Keywords: