BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Ali POLAT
PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ETKİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
 
Dış ticaret açığı ve bu açığın neden olduğu cari işlemler açığı, Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olup 1994 ve 2001 Ekonomik Krizleri’nin en önemli nedenlerindendir. Benzer şekilde, 2008 Küresel Ekonomik Krizi öncesinde önemli ölçüde artmış olan dış ticaret açığı, krizle birlikte düşen alım gücünün etkisiyle birlikte gerilemiş olsa da, 2011 yılında 100 milyar doları aşmıştır. Bu bağlamda, 2011 yılında cari işlemler açığı 74 milyar doları aşarak milli gelirin %8.9’una ulaşmış ve ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmiştir. Alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı kontrol altına alınmıştır; ancak, bu durumda da ülkede, üretim ve ekonomik büyümeden önemli tavizler vermek zorunda kalınmıştır. Türkiye’nin dış ticaret açığının en önemli nedenlerinden biri; ithal etmek zorunda kalınan yüksek miktarda enerjidir. Bu bağlamda, enerji fiyatlarında meydana gelen artışlar, Türkiye’nin dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını hızla artırmaktadır. Bu nedenle, özellikle petrol fiyatları ile Türkiye’nin dış ticaret açığı arasındaki ilişkilerin sürekli incelenmesinde ve gerekli politika önerilerinin geliştirilmesinde yarar vardır. Bu çalışmada; Brent Petrolü varil fiyatlarındaki değişim ile Türkiye’nin dış ticaret açığı arasındaki etkileşimler, Sınır Testi yaklaşımıyla analiz edilecektir. Çalışmada 1992-2018 dönemi aylık verilerinin kullanılması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin enerji arz ve talep yapısı ile enerjideki dışa bağımlılık seviyesi de ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacaktır. Çalışmanın, literatüre ve ülke ekonomisine küçük de olsa bir katkı sağlaması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Brent Petrol Fiyatları, Dış Ticaret Açığı, Cari İşlemler Açığı, Sınır Testi. 


Keywords: