BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezen GÜNGÖR
OLUMLAMA YÖNTEMİ İLE RİSK ALGISININ DEĞİŞEBİLİRLİĞİ: KAZANÇ ALANINDA RİSKE ILIMLI BAKIŞ
 
Değer psikofiziği, kazanç alanında riskten kaçınmaya, kayıp alanında risk peşinde koşmaya neden olmaktadır. Ayrıca orta ve yüksek olasılıklara, kesin olan alternatife kıyasla yetersiz ağırlık vermek, olumlu kumarın çekiciliğini azaltarak kazançlarda riskten kaçınmaya neden olmaktadır. Bu durumda riskten kaçınmak, potansiyel kazançtan mahrum kalmaya ve faydayı minimumda tutmaya neden olacaktır. Bu çalışmada kazanç alanı söz konusu olduğunda bireylerin göstereceği riskten kaçınma davranışı tartışılmaktadır. Bu amaçla tasarlanan deneyde kazançta %20’lik artışlar ve olasılıkta %25’lik artışlar meydana gelmesi halinde, nötr durumda riskten kaçınan bireylerin risk algısının arttırılması planlanmıştır. Deneyde riske karşı tutumun değiştirilebilmesi, olumlama yöntemi ile yapılacaktır. Deneyde uygulanacak olumlama yöntemi için, katılımcıların kendilerini şanslı hissetmesini sağlayacak bir oyun tasarlanmıştır. Deney sırasında katılımcılara öncelikle nötr durumdaki risk algılarını ölçmek amacıyla hazırlanan tercihli sorular sorulacaktır. Ardından, daha önceden tasarlanmış olan şans oyunu oynatılacak ve son olarak, başlangıçta sorulan sorular tekrar sorulacaktır. Ayrıca şans oyunundan başka sözlü telkin ile şanslarının bugün açık olduğunu anlatan ifadeler kullanılacak ve açık şanlarına inanmaları sağlanacaktır. İki durum arasındaki farklar SPSS paket program aracılığıyla Paired-Sample Analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Örneklemin homojenliğinin sağlanabilmesi amacıyla katılımcıların yaş aralığı 18-30 yaş ve eğitim düzeyi lise ve üniversite mezuniyeti olarak belirlenmiştir. Deney sonucunda olumlama yönteminin, bireylerin risk algısını değiştirebileceği, kazanç alanında riskten kaçınmaktan uzaklaşacakları ve bu sayede olası kazançlara daha ılımlı bakabilecekleri tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Risk Algısı, Değer Psikofiziği 


Keywords: