BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin EREN, Harun EREN
İŞLETMELERDE YÖNETİCİ SEÇME VE TERFİ SÜRECİNDE YETKİNLİK BELİRLEME ARACI OLARAK YAZI ANALİZİ TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ
 
İşletmelerde yönetici seçimi ve terfi sürecinde kişinin yetkinlik ve deneyimlerinin yanı sıra tutum ve değerleri, kişiye özgü gelişmiş nitelikleri en önemlisi yaşam deneyimlerinin dikkate alınarak değerlendirme yapılması zaman yönetimi, yetenek yönetimi, personel yönetimi ve maliyet yönetimi açısından oldukça önemli sonuçlar getirir. Doğru yönetici seçimi insan kaynakları departmanı açısından ciddi önem taşımaktadır. Bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve örgüte uyumlu doğru yöneticinin belirlenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılan psikoteknik testlerdir. Soyut özeliklerin ortaya çıkarılmasının zorluğu, sayısal değerlere dönüştürülmesinin gerekliliği insan kaynaklarını birçok tekniği birlikte kullanma yoluna götürmüştür. Bu da maliyeti yükselten ve zaman kaybına sebep olan bir durumdur. Yazı analizi (Grafoloji) ile kişinin zeka, yetenek ve kişilik özelliklerini kısa zamanda düşük maliyetle belirlenmesi ve bu özelliklerin somut verilere dönüştürülmesi mümkündür. Bu teknik, kişisel özellikleri, becerileri, yetenekleri, kişiliğinde iz bırakmış geçmiş deneyimleri, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarını ortaya koymaktadır. “El yazısı bir konuşmanın sembolü zihinsel deneyimin bir sembolüdür” (Lynch, 1985, s. 15). Phoenix merkezli El Yazısı Araştırma Şirketine göre yaklaşık 10.000 Amerikan şirketi, istihdam prosedürlerinde veya personel programlarında el yazısı analizini kullanmaktadır. Bu çalışmada yönetici seçimi ve terfi sürecinde halihazırda kullanılan yöntemler ile yazı analiz tekniği arasında yöneticilerde aranan özellikleri ölçme kapasitesi bakımından karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafoloji, Yönetici Seçimi, Psikoteknik Yöntem, Yazı Analizi 


Keywords: