BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak GÜRİŞ, Gülşah SEDEFOĞLU
İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU?
 
Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) kullanarak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine yakınsayıp yakınsamadığının analiz edilmesidir. İGE, ekonomik büyüme ile birlikte bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermek amacıyla hesaplanmaktadır. Endeks, uzun ve sağlıklı yaşam, bilgili olma ve iyi bir yaşam standardına sahip olma gibi ölçütlerle insani gelişmişlik düzeyini ölçmektedir. Bu kapsamda, 1990-2017 yılları Türkiye ve AB verileri kullanılarak yakınsama analizi için oluşturulan serinin doğrusallık sınaması yapılmıştır. Doğrusallık testlerinden Harvey vd. (2008) test sonucu serinin doğrusal olmadığını; Harvey ve Leybourne (2007) test sonucu ise serinin doğrusal olduğu bilgisini vermektedir. Sonuçları desteklemek adına McLeod-Li (1983), Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı testlerine başvurulmuştur. Yardımcı testlerden McLeod-Li (1983) testi, serinin doğrusal bir yapıda olduğunun; Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı testleri de serinin doğrusal olmayan bir yapıda olduğunun sinyalini vermektedir. Bu bilgiler sonucunda, yakınsama hipotezini test etmek amacıyla doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden Yumuşak Geçişli Eşik Değerli Otoregresif Model (STAR)’i kullanan Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve Kruse (2011) testleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, doğrusal birim kök testlerinden yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri de karşılaştırma olması açısından doğrusal olmayan birim kök testleriyle birlikte yakınsama hipotezinin testinde kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, Yakınsama, Birim Kök Analizi 


Keywords: