BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet SARITÜRK
GİRİŞİMCİ KAMU YÖNETİMİ
 
Genel anlamıyla girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirerek kıymetli olduğu sanılan bir malı ya da hizmeti üreterek elde edilecek kâr için riski göze almaktır. Kavramın kaynağı iktisat ve işletme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamu yönetiminde girişimcilik kavramı, yakın zamanlarda ortaya çıkmış ve farklı ülkelerdeki çeşitli kamu hizmeti kuruluşları arasında uygulayıcılar ve akademisyenler arasında kamu yönetimi disiplininin çalışma alanına girmiş ve ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır. Kamu işletmeleri ve kamu yönetiminde işletmecilik anlayışı “yeniden keşfedilen” politika araçlarıdır. Buna paralel olarak, kamu sektöründe girişimcilik konusunda ayrı bir bilimsel literatür oluşmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda girişimci kamu yönetimi anlayışı şekillendirmektedir. Kamu yönetiminde girişimcilik normatif kararlar vermek için kullanılmaktadır. Girişimcilik konusunda yapılan çalışmalar artmasına ve yaygınlaşmasına rağmen, hem dünyada hem de Türkiye’de bir kamu hizmeti yönetimi yöntemi olması bağlamında aldığı biçim ve var olduğu boyut, konunun bütünlüğünü oluşturmaya yetecek kadar gelişmemiştir. Doğası gereği multidisipliner ve çok farklı bakış açılarına göre yorumlanma kapasitesine sahip kavramlardandır. Kamu yönetimi yönetim bilimi açısından girişimci kamu yönetimi, sadece kamu hizmeti sunumunda değil, toplum hayatında da büyük değişimlere neden olan neoliberal dönüşümün önemli uygulamalarındandır. Kamu yönetiminde geliştirilen “müşteri” odaklı değişimin ileri aşamalarında ulaşılabilecek bir anlayışı ifade etmekte kamu yöneticilerine ise özel sektör yönetimi yönetim teknikleri ve anlayışını uygulama sorumluluğu vermektedir. Bu çalışmada girişimci kamu yönetiminin ne olduğu ve potansiyel rolü ana hatlarıyla araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, yeni kamu yönetimi, girişimci kamu yönetimi 


Keywords: