BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO, Mustafa Uğur BÜYÜKİŞCAN
GAYRIMENKUL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi sürekli alınan ve satılan gayrimenkul fiyatları bölgeler arasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların sebepleri arasında taşınmazın konumu, fiziksel özellikleri, iklim, yapı malzemeleri, getirisi, verimi sayılabilir. “Emlak fiyatlarının belirlenmesinde hangi unsurlar etkili olmaktadır?” sorusu bu araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bu çalışmada sadece konut, işyeri, tarla, arsa, bağ, bahçe gibi gayrimenkuller inceleme konusu olarak seçilmiştir. Bu çerçevede araştırmanın amacı bu gayrimenkullerin fiyatlarının belirlenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit etmek; söz konusu gayrimenkulleri satın almak isteyen okuyucular için çıkarımlar sağlayarak önemli ipuçlarına ulaşabilmektir. Bu araştırmada Tekirdağ ili merkez Süleymanpaşa ilçesinde en az 5 yıldır emlakçılık yapan 26 kişi üzerinde yarı-yapılandırılmış bir mülakat yürütülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma nitel karakterlidir. Nitel araştırmalarda genelde “amaçlı örnekleme” kullanıldığından bu araştırmada “ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Emlakçılara demografik özellikler yanında 5 adet açık uçlu soru sorularak bu bölgede emlak fiyatlarını etkileyen faktörleri belirtmeleri istenmiştir. Öncelikle “ne”, “ne tür” gibi sorulara verilen cevaplar literatürde de bahsedildiği için betimlenmiştir. Ayrıntılı alınan cevaplar sözlü söylem analizine tabi tutulmuş, cevaplar arasında yer alan sözcükler, ifadeler ve deyimler analiz birimi olarak seçilmiştir. Elle tutulan notlar öncelikle paragraflar halinde sıralanmış ve kodlanmıştır. Böylelikle ilk izlenimler elde edilmiştir. Sonraki aşamada bu paragraflar sınıflandırılmış ve kavramsallaştırılmıştır. Daha sonra gereksiz görülen ifadeler ve sözcükler atılmış ve sadeleştirilmiştir. Son olarak bulguların okuyucu açısından daha net olarak anlaşılmasını sağlamak üzere bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuçlara göre; gayrimenkullerin fiyatları üzerinde konum, fiziksel özellikler, cephe, imar durumu, mal sahipleri, emlakçılar, müteahhitler, ekonomik sebepler ve Tekirdağ’ın coğrafi durumu etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Emlakçı, Emlak fiyatları, Tekirdağ 


Keywords: