BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS, Giray SAYNUR DERMAN
FORECAST TAHMİN MODELİ İLE MEDYA YATIRIMLARI ANALİZİ
 
Çalışmanın amacı 2011-2018 yılları arasında farklı medya türlerine göre medya yatırımlarının incelenmesidir. Çalışmada 2011-2018 yılları arası Reklamcılar Derneği web sitesinden elde edilen medya yatırımları verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Eviews 8.0 yazılımı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak medya yatırımlarına ait birim kök araştırması ADF analizi ile incelenmiş ve medya yatırımlarının geleceğe yönelik analiz sonuçları ise forecast tahmin modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışmada TV medya yatırımları açısından her yıl bir önceki yıla göre 540 milyon TL artış, Basın medya yatırımları açısından 140 milyon TL artış, Açıkhava medya yatırımları açısından 99 milyon TL artış, Dijital medya yatırımları açısından 272 milyon TL artış, Radyo medya yatırımları açısından 31 milyon TL artış, Sinema medya yatırımları açısından 12 milyon TL artış, Toplam medya yatırımları açısından ise 1097 milyon TL artış olduğu görülmektedir. Çalışma sonunda Dijital medya reklam yatırımlarının son 8 yılda 14 kat arttığı, en fazla artışın Açıkhava alanında (%446) ve en düşük oranın ise basında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Yatırım, Basın, Açıkhava, Dijital Medya, Reklam 


Keywords: