BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Pınar ÖZKAN
EFQM TOPLUM ALGISI ANKETİ ILE BIR SAĞLIK KURULUŞU IÇIN ÖNERILER
 
Tüm kuruluşlar iş performanslarını geliştirmek, kendilerini dünya standartlarına göre ölçmek ve çabalarını müşteriye odaklamak için sürekli bir baskı altındadırlar ve sağlık hizmetleri de istisna değildir. EFQM Modeli, süreçlerin bir kuruluşun çalışanlarının yeteneklerini kullanabilmeleri ve sonuç elde etmek için kullanabilmelerinin aracı olduğunu kabul eder. “Sonuçları” üreten “Girdiler” dir. Bu nedenle, müşteri sonuçları, insanlar sonuçları ve toplum sonuçları, politika ve stratejileri yöneten liderlik, çalışanlar, ortaklıklar, kaynaklar ve süreçler yoluyla elde edilir ve bu da kilit performans sonuçlarında mükemmellik sağlar. Toplum Sonuçları, toplumun organizasyonu nasıl algıladığını ölçer. Bu çalışma, EFQM modelini benimseyen özel bir hastaneye yönelik toplum algısını ölçmeyi ve bazı strateji ve pazarlama önerileri oluşturmayı amaçlamaktadır. Hastanenin imajı ve toplumun hastaneye yönelik ihtiyaçları ve talepleri de ölçülmektedir. Çalışmada ayrıca sağlık hizmeti sunumu farkındalığı, kullanımı, ihtiyaçları ve karşılanmayan ihtiyaçlarla ilgili tercihlerin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Anket formu, EFQM gereklilikleri, hastanenin üst yönetiminin istekleri ve pazarlama bölümünün talepleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. 1081 anket bireysel iletişim ve sosyal medya aracılığıyla tabakalı kolayda örnekleme ile İzmir ve civar iller başta olmak üzere tüm Türkiye’den toplanmıştır. Hem hastanenin müşterisi olan hem de potansiyel müşteri olan kişiler ile görüşme yapılmıştır. Toplumun hizmet ve çalışan algılarına ilişkin görüşlerinin yanı sıra, yeni hizmet bilinci ve olası pazarlama fırsatları da ortaya koyulmuş ve raporlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: EFQM, Toplum Algısı Anketi, Sağlık İşletmeleri, Sağlık Pazarlaması 


Keywords: