BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet selim DİKİCİ, Mehmet Emin AKKILIÇ, Hasan Hüseyin YILDIRIM
E-TİCARETE İLİŞKİN ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ
 
Dünya’da zeytin yetiştiriciliğinin % 90’lık bir kısmı Akdeniz havzasında, geriye kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacından yaklaşık 17 milyon ton dane zeytin elde edilmektedir. Dünya sofralık zeytin üretimi son beş sezon ortalamasına göre 2,87 milyon ton civarındadır. Önemli zeytin üretici ülkeler sırasıyla, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, Suriye ve Türkiye’dir. Üretimde AB ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama % 69 seviyelerindedir. AB ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta onu İtalya ve Yunanistan izlemektedir. Günümüzde teknoloji kullanımı konusunda hızlı gelişmeler ve değişimler tüm alanları etkilediği gibi kişilerin ve işletmelerin ticaret anlayışlarını ve şekillerini de etkilemiştir. Geleneksel ticari faaliyetlerin en önemli kısıtlamalarından olan yer ve zaman olgularının bir kenara itilerek, yerden bağımsız, günün herhangi bir zamanında alışveriş imkânı sağlayan e-ticaret geleneksel ticaretin alternatifi haline gelmiştir. İnternet veri transfer sistemini kullanan bir bilgisayar veya elektronik bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilen e-ticaret, geleneksel ticaretin ulaşmasının imkânsız olduğu müşteri sayılarına ve değişik müşteri profillerine anında ve yerinde hizmet verebilmektedir.Son yıllarda geleneksel ticaretten e-ticarete eğilim artarak devam etmektedir. Dünyadaki e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı 2016 yılı verilerine göre yaklaşık olarak %8’dir. Türkiye de ise e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı %2 civarındadır. Türkiye’deki e-ticaretin dünya e-ticaret ortalamasının bir hayli altında olduğu görülmektedir. İl bazında internetten kartlı ödemelere ilişkin veriler irdelendiğinde iller arasında da önemli farklılıklar mevcuttur. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin e-ticarete bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda e-ticaretin zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinde yaygın olarak kullanılmasının önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ticaret, E-ticaret, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmeleri 


Keywords: