BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mihalis (Michael) KUYUCU
DİJITAL MÜZİK PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI UYGULAMALARI
 
Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler tarih boyunca müzik endüstrisini derinden etkilemiştir. Ses kaydının yapılmaya başlaması müziğin dolaşımını hızlandırmış ve müziğin bir ürün olarak dağıtımını dolayısıyla pazarlanmasının kapılarını açmıştır. Her eklenen yeni teknoloji öncekinin yerini almış ve müzik endüstrisinin pazarlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Geçmişte plak ve kaset satışlarının yapıldığı kasetçiler zamanla müzik marketlere dönüşmüştür. Dijital medyada yaşanan gelişmelerle beraber müziğin fiziki dağıtımında radikal değişiklikler yaşanmıştır. Dijital teknoloji müzik endüstrisinde ciddi bir dönüşüm yaşatmıştır. Bu çalışmada geleneksel müzik pazarlamasında kullanılan pazarlama karmasının milenyumda yaygınlaşan ve günümüzde adeta tüm endüstrileri esir alan dijital teknolojilerin etkisi ile nasıl bir dönüşüm yaşadığı incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada önce pazarlama karması ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümüne pazarlama karmasının müzik pazarlamasında ki kullanımına yönelik yapılan araştırmaların bulguları değerlendirilmiş ve dijital merkezli müzik endüstrisinde değişen pazarlama karmasının bileşenlerinin yeni rollerine değinilmiştir. Çalışmanın sonucunda dijitalleşme ile beraber müziğin pazarlanmasında kullanılan pazarlama karması elemanları içinde yer alan ürün – fiyat – tutundurma ve dağıtımda çok ciddi değişimlerin yaşandığına vurgu yapılarak özellikle dijital müzik pazarlamasında dağıtım kanallarında yaşanan farklılığın yepyeni bir endüstrinin ortaya çıkmasına öncülük ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada müzik endüstrisinde yaşanan dijitalleşmenin bu dağıtım kanallarına etkisi örneklerle betmilenmiş ve ortaya çıkan dijital pazarlama karmasının günümüz müzik endüstrisindeki uygulamalarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Pazarlama , Müzik Pazarlaması, Dijital müzik, Pazarlama Karması 


Keywords: