BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan GÜLER
DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda yetersiz ve dengesiz beslenme tüm dünyada en önemli sorunlardan bir olarak önemini korurken, tüketici bilinç düzeyinin artması da yeni ve alternatif ürünler üretme konusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca gelir ve kültür düzeyinin artmasıyla tüketiciler daha kaliteli ve sağlıklı ürünleri tercih etmektedirler. Devekuşu, ticari anlamda 100 yıldan fazla bir süredir Güney Afrika’da yetiştirilmekte olup, bugün büyük bir ekonomik endüstri haline gelmiştir. Hızlı büyüme ve üreme yeteneği, yemi ete çevirme etkinliğinin yüksekliği, kısa sürede beyaz et niteliğinde kırmızı et üretimi ile deri ve tüyleri gibi kıymetli ürünlere sahip olması nedeniyle devekuşu yetiştiriciliği dünyanın birçok yerinde çok karlı bir çiftlik hayvanı olarak kabul edilmektedir. Hayvansal proteine katkı sağlaması ve protein açığının giderilmesi amacıyla her yönüyle ekonomik değeri yüksek olan devekuşu yetiştiriciliğinde Türkiye henüz çok fazla gelişmemiş bir sektördür. Ülkemizde üreticiler henüz örgütlenememiş olup, gerek et, gerekse kuluçkalık yumurta, yemeklik yumurta veya süs eşyası olarak yumurta, tüy ve deri gibi ürünlerin iç pazarda yer alma şansı yetersiz bilgi ve tecrübe nedeniyle maalesef istenildiği gibi oluşamamıştır Yapılan bu çalışma ile dünya piyasalarında yüksek fiyat bulan ve hayvansal protein açığının kapatılmasına yönelik arayışlar için ülkemiz için de uygun bir hayvansal üretim dalı olarak düşünülebilir olan devekuşu üretiminde yaşanan sorunların nedenleri, pazarlama olanakları ve ülke ekonomisine olabilecek katkısı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Devekuşu ,Türkiye, Devekuşu Yetiştiriciliği 


Keywords: