BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel TAN, Özge EKİNCİ
ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA
 
Türkiye’de tarım, Milli Gelirdeki, istihdamdaki, dış ticaretteki payı, tarıma dayalı sanayiye hammadde sağlaması ve en önemlisi de temel besin maddelerimizi ürettiğimiz bir sektör olması nedeniyle ekonomik sektörler içindeki önemini sürekli korumaktadır. Zeytin dikim alanı, üretim ve verim açısından dünya ülkeleri arasında ilk dört sırada yer aldığımız bir üründür. Ayrıca tarıma dayalı sanayi faaliyetleri arasında yer alan sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörü gerek sağlıklı beslenme gerekse ekonomiye katma değer yaratma açısından son derece önemlidir. Özellikle insanların geçmişten günümüze sağlıklı beslenme isteği ve buna bağlı olarak tüketici bilincindeki değişimler zeytinyağı sektörünü çok daha önemli bir konuma getirmiştir. Dolayısıyla küreselleşme sürecinde dünya ülkeleri arasında ortaya çıkan rekabet ortamında dünya pazarlarından pay alabilmemizin ön şartı markalaşmadan geçmektedir. Markalaşma; tüketici algısını uyandırarak, işletmenin tanınırlılığını, işletmenin pazarda tutunmasını diğer rakiplerinin pazara girmesini önlemenin yanında, işletmenin sermaye unsuru oluşturmasında önemli katkı sağlamaktadır. Nitekim markasız dökme usulle gerçekleştirilen ihracatın, aynı kalite ve standartlarda şişeleyerek ambalajlamasını sağlayan dış ülkeler küresel rekabette ve piyasada söz sahibi olabilmektedirler. Diğer taraftan, markalaşmada tarımsal amaçlı kooperatiflerin rolü son derece önemlidir. Kooperatiflerin sağladığı imkanlarla üreticilerin maliyetlerini azaltması ve tüketicilerin daha az miktarda ücret ödeyerek ürünlere ulaşmasına olanak sağlar. Böylece başta bulunduğu bölge olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu çalışmada Çanakkale’de markalaşma sürecini tamamlayan S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin markalaşma süreci ve markalaşmanın sağladığı avantajlar mülakat yöntemi ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Markalaşma, Kooperatif, Çanakkale, Türkiye 


Keywords: