BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burçay Yaşar AKÇALI
BIST BANKACILIK ENDEKSİ İLE BIST 100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON TESTİ İLE ANALİZİ
 
Finansal piyasalar, ekonomik birimler arasındaki ilişkinin verimli ve etkin bir şekilde sağlandığı piyasalardır. Bu ekonomik birimlerin her zaman birbirini direkt olarak bulmaları ve iki tarafın da talebini tam olarak karşılanabilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda, Türk finans sisteminin %84’ünü oluşturan başta bankalar olmak üzere diğer finansal aracılar, ekonomik birimler arasındaki ilişkiyi kurmakta ve böylece ekonomik birimlerin taleplerini etkin bir şekilde karşılayabilmektedir. BIST 100 Endeksi Türkiye Menkul Kıymetler Pazarı açısından Pazar endeksini ifade etmek açısından kullanılmaktadır. Bu endeks kapsamına alınan işletmeler, Borsa İstanbul’da işlem hacmi en yüksek olan 100 işletme olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle bu hisse senetlerinin genel olarak Borsa İstanbul’u temsil edebilme yeteneğinin var olduğu varsayılmaktadır. Borsa İstanbul’da oluşturulan Sektör Endeksleri de kendi sektörlerinde öncü göstergeler olması bakımından önemlidir. Oluşturulan herhangi bir sektör bazında meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler, doğrudan sektörleri etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’un lokomotif sektör endeksi olan bankacılık sektörü ile BIST 100 arasındaki ilişkinin asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi ile analiz edilmesidir. Bu amaçla çalışmada bankacılık sektörü fiyat endeksleri ve koentegrasyonun araştırılmasında da doğrusal dışılığı ve asimetrik etkiyi dikkate alan, Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen koentegrasyon testleri kullanılmıştır. Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen testler kalıntılara dayalı testler olup Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen doğrusal koentegrasyon testinin, asimetrik etkiyi ve doğrusal dışı ilişkileri dikkate alan yapıya genişletilmiş halidir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Borsa İstanbul, Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testi 


Keywords: